รวมภาพถ่ายจากขบวนแห่ราชบุรีไชน่าทาวน์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองราชบุรี ได้จัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ ประจำปี 2563 ขึ้้น โดยในวันนี้ ได้จัดให้มีขบวนแห่งานตรุษจีนขึ้น

ทั้งนี้ ขบวนแห่ประกอบด้วยขบวนจากคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี มีการแห่มังกร เชิดสิงโต และขบวนของอังกอร์ และมีการแต่งกายด้วยวัฒนธรรมจีน อย่างสวยงาม ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่สนใจตลอดเส้นทาง

ขบวนแห่เริ่มต้นจากภายในสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี โดยใช้เส้นทางถนนศรีสุริยวงศ์ - แยกสะพานแดง - ถนนไกรเพชร - ถนนรถไฟ - ถนนอัมรินทร์ - สนามหญ้า - ริมน้ำซึ่งเป็นบริเวณของการจัดงานในครั้งนี้

00015

00016

00017

00018

00019

00020

00021

00022

00023

00024

00025

00026

00027

00028

00029

00030

00031

00032

00033

00034

00035

00036

00037

00038

00039

00040

00041

00042

00043

00044

00045

00046

00047

00048

00049

00050

00051

00052

00053

00054

00055

00056

00057

00058

00059

00060

00061

00062

00063

00064

00065

00066

00067

00068

00069

00070

00071

00072

00073

00074

00075

00076

00077

00078

00079

00080

00081

00082

00083

00084

00085

00086

00087

00088

00089

00090

00091

00092

00093

00094

00095

00096

00097

00098

00099

00100

00101

00102

00103

00104

00105

00106

00107

00108

00109

00110

00111

00112

00113

00114

00115

00116

00117

00118

00119

00120
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com