รวมภาพถ่ายจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพธรรมชาติ โดยสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ PPDA ณ อัลปาก้าฮิลล์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ PPDA ได้จัดกิจกรรม “Experience the Sense of Nature ณ อัลปาก้าฮิลล์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพธรรมชาติแบบถึงแก่น และสนุกสนานกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านการถ่ายภาพ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และนี่ถือภาพที่นักศึกษาได้ถ่ายทอดออกมาให้ชมกัน

ภาพจาก เพจ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ PPDA ประกอบไปด้วยผลงานจาก ผศ.ภคมน ตั้งจิตติเลิศ , นายกวิน หงสกุล , นางสาวชนาพร ปิ่นแก้ว , นายภานุพงษ์ น้อยติ , นายแสงเพชร สุนทรครุฑ , นายภานุพงษ์ คงจีน, นายทนง บัวสุก , นายปิยะ บัวเผื่อน , นายแสงเพชร สุนทรครุฑ , นายปาณัสม์ มีพึ่ง , นายปาณัสม์ มีพึ่ง , นางสาววนาลี พุทธเทศ , นายนาวิน ด้วงลา , นางสาวอรการ สมมา , นางสาวธวัลหทัย นงนวล ,

Loading...
รวมภาพ
80995052-1974043036075907-40919218580881408-o

81568493-1974050736075137-320897605347311616-o

81586336-1974041262742751-4480097403118026752-o

81615012-1974043119409232-4094195343191703552-o

81621192-1974043002742577-5242883594887626752-o

81645695-1974043162742561-6212878542527528960-o

81727544-1974050006075210-3218291485350821888-o

81728591-1974049012741976-8401270907913371648-o

81795988-1974043696075841-2567115267217817600-o

81807010-1974049929408551-7887112221061283840-o

81825145-1974048979408646-9129699525978488832-o

81846186-1974050786075132-5171829086166712320-o

81855291-1974050239408520-8901940275014795264-o

81880513-1974049319408612-2496129426434031616-o

81886389-1974049902741887-3292191354070761472-o

81920096-1974050949408449-1843245344620544-o

81985452-1974043276075883-5107471002690912256-o

81990975-1974043529409191-5901113399156146176-o

82029747-1974043252742552-1956298070786310144-o

82038051-1974049229408621-7713199825491066880-o

82054966-1974050202741857-1768392465607294976-o

82139324-1974052462741631-3051174093115097088-o

82190766-1974043506075860-7450198014221615104-o

82279132-1974050162741861-6197013921178583040-o

82297078-1974043456075865-1952150609847123968-o

82385285-1974050939408450-718379949370638336-o

82431186-1974043342742543-4602381173644066816-o

82479418-1974050699408474-8572230981619023872-o

image

2

3

4

5

image

2

image

image

2

3

4

image

1

image

image

2

image

2

3

image

image

2

image

1

image

2

3

4

5

6

7

8

9

Loading...
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com